Flyttbesiktning

Detta är normalt den första kontakten mellan oss och våra kunder. Besiktningsmannen som är vår mobila kunskapsbank är till för er för att ni ska kunna få svar på alla tänkbara frågor som uppkommer innan en flytt. Eftersom besiktningsmannen är våra ögon och öron ute på fältet ser han också till så vi kan erbjuda rätt pris till dig som kund. En flyttbesiktning och offert hos oss är kostnadsfri. Ring, faxa eller maila till oss för en flyttbesiktning.

Tel: 08-647 82 75
Fax: 08-647 64 65
E-mail: info@jabeexpress.se