Magasinering

Magasinering av möbler och annat man har i ett hem är en känslig sak. Bohaget ska förvaras i utrymmen med rätt fuktighet, temperatur och ventilation och dessutom gärna vara bevakat så att det är skyddat mot brand och stöld. Detta är en självklarhet om du anlitar oss.